Johanna
de Haan

WERK
CV
INFO


                                           


                                                   
 
A DRAWING A DAY
IMPRESSIESBij de installatie verschijnt
een boekje:
# a poem a day
geknipte gedichten
      
in een gelimiteerde oplage
van 20 stuks; genummerd
en gesigneerd.


THE WORLD AFTER 
                                        

Nieuwmarkt kunstenaars in de Sebastiaanskapel

Van 5 december tot en met 17 januari is in de
Sint Sebastiaanskapel van de Oude Kerk nieuw
werk te zien van vijftig kunstenaars uit de buurt.
De presentatie komt voort uit een open call in
samenwerking met de Open Ateliers Nieuwmarkt:
hoe ziet de wereld er uit na de coronacrisis?
Vertrekpunt hierbij is het project The World After,
dat sinds het uitbreken van de crisis onderdeel is
van de programmering van de Oude Kerk,

www.oudekerk.nl


wat het
doet met je leven

installatie Koningsstraat 6 |
                Amsterdam

                t/m 27.12.20

In het kader van het project – muren spreken zacht – poëzie op straat – 
Een onderzoek naar kleur, tekst en materiaal; handschrift in openbare
ruimte.
 Wat gebeurt er met een poëtische zin op het moment dat je het
op straat zet.
 Hoe werkt het straatbeeld in op het kunstwerk.
Welk effect hebben de 
woorden op het publiek. Vat je de tekst persoonlijk
op of blijft er afstand.

Ik wissel hierover graag van gedachten tijdens een ‘flash-date’ mail me  
      
voor een individuele ontmoeting met koffie of thee bij het kunstwerk. 
      
woensdag t/m zaterdag rond 10.00 uur of 16.30   
johannadehaan@planet.nl