Come what may
“It's about truth beauty and love”

In dit werk heb ik het over trouw.
Trouw in de zin van betrokkenheid, toewijding,
acceptatie, onvoorwaardelijkheid.
Wat er ook gebeuren zal.

De visuele spil van het werk is een symbool
voor trouw uit de 17de eeuwse schilderkunst
- klimop -
In mijn werkproces herkauw ik het eerst figuratieve
beeld. Ik streef naar zo min mogelijk vooringenomenheid.
Het doorstaan van onzekerheid - of is 't mijn twijfelzucht
botvieren? Ik wil de waarheid erachter vinden, de volgende
werkelijkheid.
Het is de grootste felheid die me het meeste raakt.
Waar 't zwart heel heftig is. Waar groen en rood botsen.
Complementair zijn is elkaar versterken door afstoten.

In weerwil van de wens te accepteren wat zich voordoet
is er een grote hoeveelheid keuze momenten.
Ik neem steeds beslissingen, maak onderscheid, stuur.
Ik streef naar oprechtheid in dit proces.

Van de individuele schilderingen bouw ik ‘velden’ op.
Een rechthoekige ruimte waarin de levendigheid van
de beelden zich voegt en tot rust komt.
Soms maak ik liefst oeverloze composities, op andere
momenten is er de noodzaak tot kleinere afbakeningen.
Voor elke ruimte en gelegenheid wordt een uniek veld
samengesteld.

johanna de haan / beeldend kunstenaar

<