<
Continuüm

Doorgaande beweging, stromend.
"Ï'll walk the same way every day".
Ik leef, er gebeuren dingen, ik doe de hele dag dingen, ik zie
de hele dag (en in mijn dromen ook) van alles. We hebben een
voortdurende ingaande stroom van beelden, impulsen, liedjes,
woorden, geuren, lijnen, personen, dieren, wind, handelen.
Dat alles laat sporen na, sporen in de werkelijkheid en in ons
hoofd, hart en weten.
Het vormt daar beelden, gedachten, herinneringen.

In deze periode ging ik vaak lopend langs de Amstel naar
mijn werkplaats. Al lopend tekende ik wat ik zag of hoorde.
Snel, met enkele lijnen of een hele tijd op één papiertje,
gedachteloos. Sporen van beelden, aanwezigheid.
Continuüm is ontstaan naar aanleiding van die tekeningen.
Ik streefde in het schilderen naar dezelfde directheid.

"What you see is what you get".
Hoorde ik in een film, een vrouw tegen haar vrijer zeggen.
Wat je ziet is wat je krijgt. Alsof dat wat gezien wordt alleen
zou gaan over het geziene en niet over degene die kijkt.
Wat je ziet is, volgens mij, los, vrij, ongebonden.
Wat je ziet maakt verbinding in je hoofd en hart en voegt
zich bij of onderscheidt zich juist van wat daar al aanwezig is.
Het leeft in degene die kijkt.
In dit werk Continuüm heb ik een fysieke vorm aan dit proces
willen geven. Ik streefde ernaar onbevooroordeeld in te gaan
op en uit te gaan van wat er al is.