Johanna
de Haan
IMPRESSIES
sloot in Uitdam

04-01=2015

1 2
johanna de haan / impressies
Kees Verwey
Jan van der Ploeg
Arti
30-12-2014
<
tussen hemel en aarde

maquette
2014
nieuwmarkt
Amsterdam

21-12-2014
vuurwerk

31-12--2014
johanna de haan / impressies
spiegeling van de ochtendhemel

05-01-2015
curacao

april 2015

ROTATIE

ANAXAGORAS
(500-428 v. Chr)

Alle dingen vormden één geheel; oneindig in aantal, oneindig klein.
En toen alle dingen één geheel vormden, was niets duidelijk afgebakend,
omdat ze zo klein waren.
Dus toen alle dingen één geheel vormden was er geen duidelijk afgebakende
kleur, omdat alles een combinatie was: de combinatie van vochtig en droog,
van warm en koud, van licht en donker.
Over de rotatie van dit alles heerste de geest. De rotatie begon klein, maar
al snel breidde de beweging zich uit, zoals dat zal blijven gebeuren. En wat
de dingen moesten zijn, wat de dingen waren, wat de dingen zullen zijn, werd allemaal geordend; de geest vormde de rotatie naar die van de sterren en
de zon en de maan. Rotatie leidde tot de splitsing die het dichte van het ijle scheidde, het warme van het koude, het heldere van het donkere, het droge
van het vochtige. Daarna werden lucht en ether gescheiden van de massa eromheen. En alles roteert en wordt door kracht en snelheid van elkaar
gescheiden. Volgens sommigen is lawaai hierbij onmisbaar, omdat de kleine
en langzame vormen om ons heen geluid maken als ze bewegen: zo ook
de zon en de maan en de vele sterren, die zo groot en zo snel bewegen,
dat het geluid dat ze produceren onnoemelijk hard zou moeten zijn.

Naar aanleiding van deze aanname en de aanname dat de snelheid in
harmonie verloopt vanwege de intervallen, zeggen ze dat het geluid van
sterren die in een cirkel draaien muzikaal is. en omdat het vreemd lijkt
dat wij dit geluid niet horen, zeggen ze dat dit komt omdat het lawaai
bestaat in het wezen van de dingen, zodat het niet onderscheiden kan
worden van de stilte die haar tegenpool vormt: want het onderscheid
tussen geluid en stilte is te vinden in hun onderlinge contrast.
tekst uit het programmaboekje van:

5: ECHO
a dance peice
Nicole Beutler

december 2014
johanna de haan / impressies
van oorsprong
tot je luistert
Aborescence
van Loop.pH

Lightevent
Herengracht

07-01-2015
dubbele schets op spiegel
het beeld projecteert zich

15-02-2015
W's jaloezieën

15-02-2015spiegeling

01-03-2015
Rothko
detail

27-03-2015
de maan

07-03-2015

op de werkvloer

20-03- 2015
takken

19-03-2015
wolk in water

05-04-2015
johanna de haan / impressies
02-06-2015

atelierwand
05-2015

totem

 

spring on the wall

04-2015
in de polder

04-2015
johanna de haan / impressies
afbeelding van een werk
van Jan van der Ploeg

30-12-2014
johanna de haan / impressies
07-06-2015

atelierwand
03-06-2015

passeerdersgracht
jonge pad

09-2015
<<
09-07-2015

in de kast gevonden zin
25-07-2015

uitzicht
25-06-2015
28-06-2015
04-08-2015

Kentridge
Eye museum Amsterdam
onderweg
naar le Bert

08-2015
ruimte

09-2015
johanna de haan / impressies
kermis op de dam

14-10-2015
29-11-2015

brief van Spinoza
Darya von Bernen

Amsterdam Light Festival
in de Amstel
8-12-2015

Mumba de jonge olifant
Min Kim, Seoul
17-12-2015

een beeld van
de winter van 1997