<
nachtlandschap
(echo van Kandinsky)

particuliere opdracht
transparant kunststof/plexiglas
92 x 88 cm

Het venster kijkt uit op een binnenplaats met kantoren en beweging. De opdrachtgever wil dit aan het zicht onttrekken en inkijk voorkomen. Het werk mag
krachtig van kleur zijn en niet te transparant. Hij reist graag en de vraag is in het
kunstwerk een beeld van 'de wereld' te geven.Ik heb dat opgevat als landschappelijk. Ik heb het werk verbonden aan een expressionistisch schilderij
aan de wand tegenover de raampartij.

Ultramarijn is het meest opaque in mijn transparante materiaal, dat was het uitgangspunt. Het zeegroen heeft een ruimtelijke uitwerking en geeft de suggestie
van lucht en water. De verschillende roden brengen beweging en een warme toon
in het beeld. Ik wil voorkomen dat het blauw een koele sfeer geeft aan de kamer.

Het kunstwerk heeft een krachtige vorm en aanwezigheid, het leidt de aandacht
af van wat erachter plaatsvindt. Haaks op het raam staat een spiegelkast die het
beeld weerkaatst.
>
<
<<
<
op de werkvloer
november 2016