.


Street Art Museum Amsterdam (SAMA)

we make the city

Met het project - muren spreken zacht - heb ik me aangemeld voor 
WeMakeTheCity - het festival dat werkt aan de toekomst van de stad 

In de openbare ruimte, op muren of op een stoep, komen enkele dichtregels te staan 
die na verloop van tijd zullen vervagen of verdwijnen door weer, wind en regen.
Met deze tijdelijke installaties sluit ik aan bij verschillende Broedplaatsen in Amsterdam 
West en de activiteiten van het het Street Art Museum Amsterdam (SAMA). 
Tijdens de laatste twee dagen werk ik met  letterontwerpster en -hakster 
Sacha de Leeuw op haar thuisbasis, Cultureel Bedrijventerrein de 1800 Roeden.

WeMakeTheCity
17 - 23 juni 2019 
meer dan 100 Instellingen, Buurtcommunities, Broedplaatsen en Sociaal ondernemers 
openen hun deuren om te laten zien hoe zij bijdragen aan een betere, gezondere, 
mooiere stad. Het draait niet alleen om denken en praten maar juist om maken en doen 
met rondleidingen, exposities, workshops en fietstours.

Waarom poëzie op straat
Veel Amsterdammers ervaren een toenemende drukte in de stad, en verlangen naar
momenten van stilstaan en tijd voor zichzelf. Dichtregels op onverwachte plekken
kunnen hen verrassen en op nieuwe gedachten brengen.
Met mijn werk wil ik poëtische energie in de openbare ruimte 
brengen en een gevoel
van herkenning oproepen. Het kunstwerk heeft een stille aanwezigheid; iets dat de
waan van de dag overstijgt. Misschien moet je als voorbijganger even nadenken waar
een dichtregel voor jou over gaat, misschien denk je er morgen weer anders over. 

Gaat een zin voor je leven als je hem telkens op weg naar je werk ziet…


Deze overwegingen vormen de basis van het werk dat ik voor WeMakeTheCity uitvoer.

Ik ben als kunstenaar bezig met hoe toeval en doelbewust handelen samengaan.
Een tekst op straat, tussen alle informatie die daar al is, werkt totaal anders dan die
tekst op papier.

>
<
<


...

<


...

...
...


god is een werkwoord

Op de muren van het SAMA heb ik de eerste strofe van het gedicht
- god is een werkwoord - geschreven. In een andere kleur heb ik de Engelse vertaling door de tekst heen geschreven. 
De woorden die overeenkomen zijn niet overschreven. Zo is een gelaagd beeld ontstaan waarin op subtiele wijze overeenkomst en onderscheid tot uitdrukking komt. De krachtige intimiteit van
 inhoud en het handschrift confronteren zich aan de orde van het straatbeeld. 
  
   
Mijn vraag aan het publiek is het woord voor God in hun taal of godsdienst voor mij op te schrijven. Ik wil graag alle namen voor god verzamelen of tenminste 26; één naam voor elke letter van het alfabet.
Dit is niet echt gaan leven voor het publiek.
Ik zoek het nu zelf uit maar ... stuur een leuke inbrng aub aan johannadehaan@planet.nl

god is een werkwoord        
een staat van zijn die je moet onderhouden, iets                    

wat ademt blind voor je aanwezigheid                              

je rent met het heelal   


juni 2019
installatie op een buitenmuur
van het SAMA 
Immanuel Kanthof 1 
1064 VR Amsterdam

op 22 en 23 juli werkte ik samen met Sacha op haar
thuisbasis: de 1800 Roeden
cultureel bedrijventerrein
Joris van den Berghweg 101 - 113  
1067 HP

links vloertekening
ca 8 x 3 m 50
houtskool en stoepkrijt

stel dat je leeft als een natuurproduct
grazige hartsvelden met daarboven
de azuren hemel van de stem die
opkomt en ondergaat

rechts
Sacha de Leeuw met de steen waarin zij de zin
- nu dat jij echt bent en ademt - uitgehakt heeft
met een potloodtekening van mij ook op de steen.
je rent met het heelal

op de stoep rond Broedplaats BOUW en het AGA-lab
als bijdrage aan hun BOUWmarkt op 21 juni
Ferdinand Huyckstraat 61 1061 HR