<
wild groet de rivier het water van de rechtboomssloot

Mijn voorstel is deze tekst, uitgehakt in een steen, aan te brengen in de nieuwe kademuur. De zin gaat over het idee dat alles met elkaar samenhangt en een eenheid vormt. Het vrije water van de rivier is aanwezig in het meer ingedamde water van de gracht.

Veel mensen ervaren een toenemende drukte  in de stad. Met mijn poëzie wil ik intimiteit bevorderen en een gevoel van identiteit in het publieke terrein aanbrengen. Het beeld als een stille straling die aan de waan van de dag ontsnapt; een gelegenheid om verbinding in jezelf te maken.
 

De kade van de Rechtboomssloot ligt er al enkele jaren rommelig bij, de herinrichting krijgt nu vorm. Het gebied moet na de renovatie autoluw zijn en meer openheid en groen bieden. Deze poëtische zin zou een mooie verrijking van de herinrichting kunnen zijn.

Ik heb het plan ingestuurd voor Centrum Begroot. De gemeente Amsterdam stelt hier geld beschikbaar om bewoners meer inbreng in hun leefomgeving te geven.
Na een eerste stemronde en een haalbaarheidstoets
is het plan door naar de volgende ronde.  In september krijgen Amsterdammers een stembiljet per post en kunnen kiezen waar volgens hen het gels aan uitgegeven moet worden.

Zie voor meer info:
 https://www.amsterdam.nl/nieuws-centrum/centrum-begroot/
>
<
...
...
<<
<


Het oorspronkelijke ontwerp is onderdeel van
- muren spreken zacht - poëzie op straat -
Gaande het proces ontstaan er alternatieve opties. Zoals hiernaast
op de Auke Bijlsmabrug bij de Antoniusschool.
De letters worden gehouwen door tekst- en beeldhouwer
Sacha de Leeuw
.
Zij heeft al veel letterbeeldhouwwerk voor de stad gedaan
zoals voor Artis, de Hermitage en de Oude Kerk.
Zie ook haar website: www.sachadeleeuw.nl

oktober 2019; het ontwerp heeft in de laatste rond jammer
genoeg onvoldoende stemmen gekregen om daadwerkelijk
uitgevoerd te worden.
Kijk op de website van Centrum Begroot om te zien welke
plannen het wel gehaald hebben.

...